Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Giải quyết khiếu nại về đất đai tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
Nguyễn Thị Hồng Loan
TS. Đàm Bích Hiên 2020 Quản lý công
2 ThS
Cải cách hành chính tải Sở công thương tỉnh Tuyên Quang
Phạm Thu Trang
TS. Đàm Bích Hiên 2020 Luật Hiến pháp
3 ThS
Đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh tra tỉnh - Từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ hiện nay
Nguyễn Trung Kiên
TS. Đàm Bích Hiên 2020 Luật Hiến pháp
4 ThS
HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NGHIỆP VỤ VÀ THI HÀNH ÁN - TỪ THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
LÊ THANH TÂN
TS. ĐÀM BÍCH HIÊN 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
5 ThS
THỂ CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG TRỊ
LÊ PHƯỚC THẮNG
TS. ĐÀM BÍCH HIÊN 2019 Quản lý công
6 ThS
Pháp luật về quân sự, quốc phòng địa phương - từ thực tiễn quận Ba Đình thành phố Hà Nội
Bùi Minh Tiến
TS. Đàm Bích Hiên 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
7 ThS
Giam sát việc tuân theo pháp luật về phí, lệ phí của Hội đồng nhân dân các cấp ở thành phố Hải Phòng
Nguyễn Thị Hà Phương
TS. Đàm Bích Hiên 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
8 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật trong phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm cướp giật trên địa bàn thành phố Hà Nội
Hoàng Vũ
TS. Đàm Bích Hiên 2018 Quản lý công
9 ThS
Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực buôn bán hàng giả trên địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Lương Quyết Thắng
TS. Đàm Bích Hiên 2018 Quản lý công
10 ThS
Đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh tra tỉnh - Từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Trung Kiên
TS. Đàm Bích Hiền 2020 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 10 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1