Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 TS
Tổ chức bộ máy Ban quản lý khu kinh tế đặc biệt cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Mai Hữu Bốn
PGS.TS. Võ Kim Sơn
TS. Đào Đăng Kiên
2017 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước đối với hàng gia công xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công - Cục Hải quan Tp.HCM
Vũ Ngọc Diệp
TS. Đào Đăng Kiên 2017 Quản lý công
3 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Văn Nhựt
TS. Đào Đăng Kiên 2017 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Trung Tiến
TS. Đào Đăng Kiên 2017 Quản lý công
5 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nguyễn Thị Ngọc Châu
TS. Đào Đăng Kiên 2017 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Đỗ Cao Khoa
TS. Đào Đăng Kiên 2017 Quản lý công
Tìm thấy 6 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1