Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Đỗ Hoàng Kim Qui
TS. Đào Đăng Kiên 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước đối với trụ sở làm việc của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Huỳnh Văn Lành
TS. Đào Đăng Kiên 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự lòng lề đường trên địa bàn quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Doãn Hùng
TS. Đào Đăng Kiên 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Tây Ninh
NGUYỄN THÚY VÂN
TS. ĐÀO ĐĂNG KIÊN 2020 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã trên địa bàn huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
NGUYỄN HỮU VINH
TS. ĐÀO ĐĂNG KIÊN 2020 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
VŨ QUANG HUY
TS. Đào Đăng Kiên 0 Quản lý công
7 ThS
Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Mỉ Nương
TS. Đào Đăng Kiên 0 Quản lý công
8 ThS
Quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu Mộc Bài – Tỉnh Tây Ninh
ĐỖ PHƯƠNG TRANG
TS. Đào Đăng Kiên 2019
9 ThS
Quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Tây Ninh
NGUYỄN THỊ HIẾU HẠNH
TS. Đào Đăng Kiên 2019
10 TS
Quản lý nhà nước về du lịch tại đồng bằng sông Cửu Long
Trần Thị Xuân Mai
TS. Lương Minh Việt, TS Đào Đăng Kiên 2019 Quản lý công
11 TS
Tổ chức bộ máy Ban quản lý khu kinh tế đặc biệt cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Mai Hữu Bốn
PGS.TS. Võ Kim Sơn
TS. Đào Đăng Kiên
2017 Quản lý công
12 ThS
Quản lý nhà nước đối với hàng gia công xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công - Cục Hải quan Tp.HCM
Vũ Ngọc Diệp
TS. Đào Đăng Kiên 2017 Quản lý công
13 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Văn Nhựt
TS. Đào Đăng Kiên 2017 Quản lý công
14 ThS
Quản lý nhà nước về phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Trung Tiến
TS. Đào Đăng Kiên 2017 Quản lý công
15 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nguyễn Thị Ngọc Châu
TS. Đào Đăng Kiên 2017 Quản lý công
16 ThS
Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Đỗ Cao Khoa
TS. Đào Đăng Kiên 2017 Quản lý công
Tìm thấy 16 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1