Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 TS
Phát triển văn hóa hành chính nhà nước Việt Nam trong bối cảnh hôij nhập quốc tế
Chu Thị Khánh Ly
PGS.TS. Đào Thị Ái Thi, TS. Trịnh Thanh Hà 2018 Quản lý công
2 ThS
Thực hiện chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
Phạm Minh Huyền
PGS.TS. Đào Thị Ái Thi 2018 Quản lý công
3 ThS
Đánh giá công chức xã, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Bùi Thị Ngọc
PGS.TS Đào Thị Ái Thi 2019 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1