Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
PHẠM XUÂN TÂN
TS. ĐẶNG THÀNH LÊ 2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1