Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận Hải An thành phố Hải Phòng
Nguyễn Thị Phương Linh
PGS.TS Đặng Khắc Ánh 2021 Quản lý công
2 ThS
Tinh giản biên chế tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình
Phan Chí Tiến
PGS. TS Đặng Khắc Ánh 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang
Lê Văn Duyên
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2020 Quản lý công
4 ThS
Chất lượng công chức phường trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Trà My
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2020 2020
5 ThS
Chất lượng công chức phường trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Trà My
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2020 Quản lý công
6 ThS
Tạo động lực làm việc cho đội ngũ viên chức Bệnh viện Thận Hà Nội
Nguyễn Quang Luân
PGS. TS. Đặng Khắc Ánh 2020 Quản lý công
7 ThS
Xã hội hóa giáo dục tiểu học trên địa bàn quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Ngân Bình
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2020 Quản lý công
8 ThS
Thực hiện chính sách tự chủ tài chính tại bệnh viên Y học cổ truyền Trung ương
Nguyễn Xuân Tùng
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2020 Chính sách công
9 ThS
Tuyển dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
Vũ Mạnh Thảo
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2020 Quản lý công
10 ThS
Hợp tác công - tư trong đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông tại tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Thu Hương
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2020 Quản lý công
11 ThS
Bồi dưỡng cán bộ chính quyền cấp xã là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Nguyễn Chí Hòa
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2020 Quản lý công
12 ThS
Quản lý nhà nước về phát triển cơ sở hạ tầng trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
Lê Văn Vĩ
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2020 Quản lý công
13 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động của các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Huỳnh Thị Thảo Trang
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2020 Quản lý công
14 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Kon Tum
Nguyễn Thị Phương Thảo
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2020 Quản lý công
15 ThS
Nâng cao chất lượng công chức địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường làm việc tại phường thuộc quận Bình Thạnh
NGUYỄN THỊ CẨM TRANG
ĐẶNG KHẮC ÁNH 0 Quản lý công
16 ThS
Tuyển dụng công chức cấp xã tại Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2020
17 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Kon Tum
Nguyễn Thị Phương Thảo
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2020 Quản lý công
18 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Kon Tum
Nguyễn Thị Phương Thảo
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2020 Quản lý công
19 ThS
ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI
LƯƠNG MINH HẢI
TS. ĐẶNG KHẮC ÁNH 2017 Quản lý công
20 ThS
ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
CAO THANH HẢI
PGS. TS ĐẶNG KHẮC ÁNH 2018 Quản lý công
21 ThS
HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG BÌNH
NGUYỄN CÔNG BẰNG
PGS. TS. ĐẶNG KHẮC ÁNH 2019 Quản lý công
22 ThS
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
LÊ THỊ THANH TÂM
PGS. TS ĐẶNG KHẮC ÁNH 2019 Quản lý công
23 ThS
Quản lý nhà nước về bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Đồng Thị Kiều Oanh
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2018 Quản lý công
24 ThS
Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Nguyễn Lâm Thị Tú Anh
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2018 Quản lý công
25 TS
Hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền xã ở nông thôn Việt Nam hiện nay
Trương Quốc Việt
PGS.TS Đặng Khắc Ánh
PGS.TS Văn Tất Thu
2019 Quản lý công
26 TS
Sự tham gia của công chúng trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Trần Thị Hương Huế
PGS.TS Võ Kim Sơn, PGS.TS Đặng Khắc Ánh 2019 Quản lý công
27 TS
Phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngô Thị Diệp Lan
PGS.TS Đặng Khắc Ánh, PGS.TS Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
28 ThS
Xã hội hóa công tác đăng kiểm xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Nguyễn Hữu Thế
PGS.TS Đặng Khắc Ánh 2017 Quản lý công
29 ThS
Triển khai đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại quận 3, Tp.HCM
Nguyễn Ngọc Bảo Châu
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2017 Quản lý công
30 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
Liêu Khắc Dũng
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh 2017 Quản lý công
Tìm thấy 38 kết quả. Trang 1/2 xem trang 12