Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính tại bệnh viện giao thông vận tải Huế
Hoàng Thị Thu Huyền
TS. Đặng Thị Hà 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Phan Ngọc Lâm
TS. Đặng Thị Hà 2020 Tài chính - Ngân hàng
3 ThS
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế
Nguyễn Tất Lê Ngân
TS. Đặng Thị Hà 2020 Tài chính - Ngân hàng
4 ThS
Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Bắc Hà Nội
Nguyễn Hà Thư
TS. Đặng Thị Hà 2020 Tài chính ngân hàng
5 ThS
Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Việt Trì - Phú Thọ
Trương Thị Mai Phương
TS. Đặng Thị Hà 2020 Tài chính ngân hàng
6 ThS
Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại cục thuế Thành phố Hà Nội
Trương Khánh Ly
TS. Đặng Thị Hà 2020 Quản lý công
7 ThS
Cơ chế quản lý tài chính tại các bệnh viên công trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
Vương Thu Hoài
TS. Đặng Thị Hà 2020 Quản lý công
8 ThS
Quản lý tài chính tại Trung tâ kỹ thuật điện ảnh
Nguyễn Thị Thúy Hồng
TS. Đặng Thị Hà 2020 Quản lý công
9 ThS
QUẢN LÝ NỢ THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HUỲNH VĂN THÀNH
TS. ĐẶNG THỊ HÀ 2018 Tài chính - Ngân hàng
10 ThS
QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN THANH LÂM
TS. ĐẶNG THỊ HÀ 2018 Quản lý công
11 ThS
THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN HuẾ
LÊ ĐÌNH THỐNG
TS. ĐẶNG THỊ HÀ 2020 Quản lý công
12 ThS
QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BÙI NGỌC TÂN
TS ĐẶNG THỊ HÀ 2020 Quản lý công
13 ThS
HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH HUẾ
NGUYỄN THỊ THANH PHÚC
TS. ĐẶNG THỊ HÀ 2019 Tài chính - Ngân hàng
14 ThS
HUY ĐỘNG VỐN DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
PHAN QUỲNH ANH
TS.ĐẶNG THỊ HÀ 2019 Tài chính - Ngân hàng
15 ThS
Quản lý chi nhánh ngân hàng nhà nước tại trường Bồi dưỡng Cán bộ Bộ Tài chính - Bộ Tài chính
Lê Thị Ánh Nguyệt
TS. Đặng Thị Hà 2018 Tài chính ngân hàng
16 ThS
Quản lý tài chính tại cơ quan Trung ương liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Nguyễn Thị Kim Quy
TS. Đặng Thị Hà 2019 Tài chính - ngân hàng
17 ThS
quản lý tài chính tại Trung tâm kỹ thuật điện ảnh
Nguyễn THị Thúy Hồng
TS. Đặng Thị Hà 2020 Quản lý công
18 ThS
KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
MAI TÚ ANH
TS. ĐẶNG THỊ HÀ 2017 Tài chính - Ngân hàng
19 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH QUẢNG BÌNH
PHẠM HOÀNG THÚY ANH
TS.ĐẶNG THỊ HÀ 2017 Quản lý công
20 ThS
Quản lý tài chính đối với báo gia đình và xã hội thuộc Tổng cục dân số - kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế
Lê Thị Phương Thanh
TS. Đặng Thị Hà 2017 Quản lý công
21 ThS
Quản lý tài chính tại Học viện Thanh thiếu niên
Lê Thúy Quỳnh
TS. Đặng Thị Hà 2017 Quản lý công
22 ThS
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế
Nguyễn Tất Lê Ngân
TS. Đặng Thị Hà 2016 Tài chính - Ngân hàng
23 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Phan Ngọc Lâm
TS. Đặng Thị Hà 2017 Tài chính - Ngân hàng
24 ThS
Thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính tại bệnh viện giao thông vận tải Huế
Hoàng Thị Thu Huyền
TS. Đặng Thị Hà 2016 Quản lý công
Tìm thấy 24 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1