Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Lê Hoàng Linh
TS. Đặng Đình Thanh 2020 Quản lý công
2 ThS
Hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế
Ngô Thị Huyền Trân
TS. Đặng Đình Thanh 2020 Tài chính - Ngân hàng
3 ThS
Quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Lê Thị Mai
TS. Đặng Đình Thanh 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại trên địa bàn huyển Lục Nam - tỉnh Bắc Giang
Lê Thị Chiều
T.S Đặng Đình Thanh 2020 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước về an sinh xã hội trong các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Bá Hải Quỳnh
TS. Đặng Đình Thanh 2020 Quản lý công
6 ThS
QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI CỤC THUẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ĐÀO THỊ THẢO NGUYÊN
TS. ĐẶNG ĐÌNH THANH 2019 Tài chính - Ngân hàng
7 ThS
Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định
Nguyễn Thị Thúy Huyền
TS. Đặng Đình Thanh 2018 Quản lý công
8 ThS
Quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
Lý Quốc Khánh
TS. Đặng Đình Thanh 2018 Quản lý công
9 ThS
Quản lý nhà nước về thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Lê Thị Thu Hương
TS. Đặng Đình Thanh 2018 Quản lý công
10 ThS
Quản lý nợ phải thu tại Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội - Chi nhánh tổng công ty dịch vụ viễn thông
Trần Thị Thu Hằng
TS. Đặng Đình Thanh 2019 Tài chính - ngân hàng
11 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Nguyễn Phương Anh
TS. Đặng Đình Thanh 2019 Tài chính - ngân hàng
12 ThS
Quản lý nhà nước đối với công tác bảo trì đường bộ của dự án BOT
Trần Anh Đức
TS. Đặng Đình Thanh 2017 Quản lý công
13 ThS
Quản lý nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Ắt tạ pư, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay
Soukanh Mienglavanh
TS. Đặng Đình Thanh 2016 Quản lý công
14 ThS
Hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế
Ngô Thị Huyền Trân
TS. Đặng Đình Thanh 2016 Tài chính - Ngân hàng
15 ThS
Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại tỉnh thừa thiên Huế.
Lê Hoàng Linh
TS. Đặng Đình Thanh 2017 Quản lý công
Tìm thấy 15 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1