Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực thi chính sách thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Đinh Vị Hoàng
TS. Đặng Thành Lê 2020 Chính sách công
2 ThS
Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Hoàng Văn Tuân
TS. Đặng Thành Lê 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn quận Long Biên thành phố Hà Nội
Lâm Thị Hoàng Yến
TS. Đặng Thành Lê 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
Trần Thị Hà Lan
TS. Đặng Thành Lê 2018 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
Đinh Thị Phương Thảo
TS. Đặng Thành Lê 2018 Quản lý công
6 ThS
Quản trị văn phòng của Tổng cục thể dục thể thao - Bộ văn hóa thể thao và du lịch
Phạm Quốc Hưng
TS. Đặng Thành Lê 2017 Quản lý công
7 ThS
Chính sách phát triển du lịch bền vững khu du lịch Cát Bà, thành phố Hải Phòng
Lê Thị Thu Trang
TS. Đặng Thành Lê 2017 Chính sách công
8 ThS
Hiệu quả công tác quản lý văn bản đi, đến tại sở Y tế Hà Nội
Trần Minh Huyền
TS. Đặng Thành Lê 2017 Quản lý công
9 ThS
Quản lý nhà nước về tài nguyên nước tại tỉnh Đăk Nông
Tô Quang Học
TS. Đặng Thành Lê 2017 Quản lý công
10 ThS
Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Hoàng Văn Tuân
TS. Đặng Thành Lê 2017 Quản lý công
Tìm thấy 10 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1