Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý công chức làm công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Luang Pra Bang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Phonesavanh Vongsamphan
TS. Đặng Thị Minh 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ trên địa bàn tỉnh An Giang
Nguyễn Thị Thu Cúc
TS. Đặng Thị Minh 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Phạm Quốc Hưng
TS. Đặng Thị Minh 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Lê Hoài Anh
TS. Đặng Thị Minh 2020 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước về xã hội hóa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Trần Quang Bình
TS. Đặng Thị Minh 2020 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Chiêm Hóa - tỉnh Tuyên Quang
Mai Thị Phương Thanh
TS. Đặng Thị Minh 2020 Quản lý công
7 ThS
Quản lý nhà nước về xã hội hóa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Trần Quang Bình
TS. Đặng Thị Minh 2020 Quản lý công
8 ThS
Quản lý nhà nước về xã hội hóa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Trần Quang Bình
TS. Đặng Thị Minh 2020 Quản lý công
9 ThS
Quản lý nhà nước về xã hội hóa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Trần Quang Bình
TS. Đặng Thị Minh 2020 Quản lý công
10 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY TRÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THỊ HẰNG
TS. ĐẶNG THỊ MINH. 2018 Quản lý công
11 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG HUẾ
HOÀNG HỒNG LÂM
TS. ĐẶNG THỊ MINH 2018 Quản lý công
12 ThS
Quản lý nhà nước đối với cơ sở hành nghề y tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Nga Linh
TS. Đặng Thị Minh 2018 Quản lý công
13 ThS
Quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Huyên
TS. Đặng Thị Minh 2018 Quản lý công
14 ThS
QLNN về di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Thùy Dương
TS. Đặng Thị Minh 2019 Quản lý công
15 ThS
QLNN đối với các trung tâm chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Thanh Tùng
TS. Đặng Thị Minh 2019 Quản lý công
16 ThS
Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
Mai Thị Phương Thanh
TS. Đặng Thị Minh 2020 Quản lý công
17 ThS
Thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện Cư M'Gar, tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Kim Khánh
TS. Đặng Thị Minh 2017 Quản lý công
Tìm thấy 17 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1