Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
Trần Khánh Hồng
TS. Đặng Xuân Hoan 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước đối với thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Dương Tuấn Anh
TS. Đặng Xuân Hoan 2020 Quản lý công
3 ThS
Bồi dưỡng công chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Lê Minh Trung
TS. Đặng Xuân Hoan 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai
Đoàn Thị Hoàng Anh
TS. Đặng Xuân Hoan 2020 Quản lý công
5 ThS
Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại
Dương Thanh Thảo
TS. Đặng Xuân Hoan 0 Quản lý công
6 ThS
Quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lê Thị Mai Quỳnh
TS. Đặng Xuân Hoan 2019 Tài chính - ngân hàng
Tìm thấy 6 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1