Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về bầu cử tại huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Phương
TS. Đặng Xuân Phương 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1