Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG BẰNG NGUỒN VỐN ODA TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN VIỆT TUẤN
TS. ĐỖ THỊ KIM TIÊN 2017 Quản lý công
2 ThS
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
PHAN HOÀI VŨ
TS. ĐỖ THỊ KIM TIÊN 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
3 ThS
Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Phạm Thanh Long
TS. Đỗ Thị Kim Tiên 2017 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh Luang PraBang nước CHDCND Lào hiện nay
Houavang Yongkouacheuxa
TS. Đỗ Thị Kim Tiên 2016 Quản lý công
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1