Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ công chức hành chính tỉnh Hủa Phăn, cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Onxay Phengthasone
TS. Đỗ Hoàng Ánh 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1