Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Đỗ Thị Xuyến
TS. Đỗ Năng Khánh 2018 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1