Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Hoàn thiện chính sách hỗ trợ các xã ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
Nguyễn Thị Lam
PGS. TS. Đỗ Phú Hải 2017 Chính sách công
2 ThS
Thực hiện chính sách nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lê Thị Thanh Hiếu
PGS. TS. Đỗ Phú Hải 2017 Chính sách công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1