Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 TS
QLNN đối với hình thức đối tác công tư trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam
Nguyễn Thu Thủy
PGS.TS. Đỗ Văn Thành
PGS. TS. Trần Văn Giao
2017 Quản lý công
2 ThS
Cho vay đối với hộ gia đình sản xuất kinh doan vùng khó khăn tại ngân hàng chính sách xã hội huyện phú vang tỉnh Thừa Thiên Huế
Phan Thị Diệu Oanh
PGS.TS. Đỗ Văn Thành 2016 Tài chính - Ngân hàng
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1