Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG NÚI, DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN AN LÃO, TỈNH BÌNH ĐỊNH
NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH
TS. ĐINH LÂM TẤN 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1