Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hội họp tại UBND huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình
Đào Tiến Quyết
TS. Đinh Thị Cẩm Lê 2020 Quản lý công
2 ThS
Tổ chức và hoạt động của văn phòng UBND huyện Long tỉnh Luông Nậm Tha, nước CHDCND Lào
Yangmi Keoboualapha
TS. Đinh Thị Cẩm Lê 2020 Quản lý công
3 ThS
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
LÊ THANH TÍN
TS. ĐINH THỊ CẨM LÊ 2019 Quản lý công
4 ThS
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa" tại ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
TS. Đinh Thị Cẩm Lê 2018 Quản lý công
5 ThS
Công tác văn thư tại văn phòng Hội đồng Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Lê Thùy Linh
TS. Đinh Thị Cẩm Lê 2018 Quản lý công
6 ThS
Văn hóa ứng xử của công chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
Lê Thị Như Trang
TS. Đinh Thị Cẩm Lê 2018 Quản lý công
7 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hội họp tại UBND huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình
Đào Tiến Quyết
TS Đinh Thị Cẩm Lê 2020 Quản lý công
8 ThS
Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (thực tế tại tạp chí truyền thông và phát triển, tạp chí điện tử vanhien.vn, báo điện tử tamnhin.net
Nguyễn Duy Tùng
TS. Đinh Thị Cẩm Lê 2016 Quản lý công
Tìm thấy 8 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1