Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG BẢO TÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
HÀ MINH PHƯỚC
PGS.TS. ĐINH THỊ MINH TUYẾT 2017 Quản lý công
2 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH
PHẠM THỊ HẢI THANH
PGS.TS. ĐINH THỊ MINH TUYẾT 2017 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1