Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk
Phan Thị Huyền My
GS.TS. Đinh Văn Tiến 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Chiêu
GS. TS. Đinh Văn Tiến 2020 Quản lý công
3 ThS
Cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế
Đào Thị Cẩm Vân
GS. TS. Đinh Văn Tiến 2020 Tài chính - Ngân hàng
4 ThS
Chất lượng tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Hào
Vũ Hải Hưởng
GS.TS. Đinh Văn Tiến 2020 Tài chính ngân hàng
5 ThS
Tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư ở thành phố Lào Cai
Nguyễn Duy Tuyến
GS.TS. Đinh Văn Tiến 2020 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước đối với phát triển công nghiệp hỗ trợ tại thành phố Hà Nội
Bùi Thị Thùy Linh
GS.TS Đinh Văn Tiến 2020 Quản lý công
7 ThS
PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ, TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN LƯU TUYẾT SƯƠNG
GS. TS. ĐINH VĂN TIẾN 2019 Quản lý công
8 TS
Quản lý nhà nước đối với kinh tế nông nghiệp trên địa bàn vùng duyên hải Bắc bộ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Phạm Ngọc Quỳnh
GS.TS Đinh Văn Tiến, PGS.TS Trang Thị Tuyết 2018 Quản lý công
9 TS
Cơ chế quản lý tài chính đối với hệ thống nhà khách thuộc cơ quan quản lý nhà nước ở Việt Nam
Nguyễn Sỹ Tá
PGS.TS. Lê Chi Mai, GS.TS. Đinh Văn Tiến 2018 Quản lý công
10 ThS
Thực thi chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội hiện nay
Nguyễn Thị Thương
GS.TS Đinh Văn Tiến 2019 Chính sách công
11 ThS
QLNN về đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Bắc Kạn
Hà Minh Cương
GS.TS Đinh Văn Tiến 2019 Quản lý công
12 ThS
Quản lý n hà nước đối với phát triển công nghiệp hỗ trợ tại thành phố Hà Nội
Bùi Thị Thùy Linh
GS.TS Đinh Văn Tiến 2020 Quản lý công
13 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghè trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Nay Ni Va
GS.TS. Đinh Văn Tiến 2017 Quản lý công
14 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội tại tỉnh Đăk Nông
Huỳnh Thị Cát Tường
GS.TS. Đinh Văn Tiến 2017 Quản lý công
15 ThS
Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu Tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế
Đào Thị Cẩm Vân
PGS.TS Đinh Văn Tiến 2016 Tài chính - Ngân hàng
16 ThS
Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Chiêu
PGS.TS. Đinh Văn Tiến 2017 Quản lý công
Tìm thấy 16 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1