Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về Nông nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Nguyễn Thị Thủy Tiên
TS. Đinh Công Tiến 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh
Hồ Võ Thái Bình
TS. Đinh Công Tiến 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh
Hồ Võ Thái Bình
TS. Đinh Công Tiến 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước đối với xây dựng nông thôn mới ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
TRƯƠNG VĂN PHỈ
TS. Đinh Công Tiến 2019
5 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Lê Văn Quý
TS. Đinh Công Tiến 2017 Quản lý công
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1