Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk
H' Hương Bkrông
TS. Đinh Khắc Tuấn 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về Thi đua - Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Hồ Tuấn Anh
TS. Đinh Khắc Tuấn 2020 Quản lý công
3 ThS
Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện M' Đrắk, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Văn Sương
TS. Đinh Khắc Tuấn 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Gia Lai
Trần Trung Kỳ
TS.Đinh Khắc Tuấn 2017 Quản lý công
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1