Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về dân số trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Trần Thị Oanh
PGS.TS Đinh Thị Minh Tuyết 2021 Quản lý công
2 ThS
Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Mai Thanh Hải
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2021 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về phòng chống dịch bệnh trọng lĩnh vực chăn nuôi - Từ thực tiễn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
Huỳnh Văn Duy
PGS. TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2021 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Nguyễn Quốc Tuấn
PGS. TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2020 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước về bình đẳng giới tai Tp. Thành phố Hồ Chí Minh
TÔ THỊ KIM ANH
PGS.TS ĐINH THỊ MINH TUYẾT 2020 Quản lý công
6 ThS
Quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lưu Văn Ba
PGS.TS.Đinh Thị Minh Tuyết 2020 Quản lý công
7 ThS
Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực điều dưỡng tại bệnh viện Nhi Trung Ương
Dương Văn Luyến
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2020 Quản lý công
8 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
Phạm Thị Thừa
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2020 Quản lý công
9 ThS
Quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
Đào Thị Thuý Phúc
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2020 Quản lý công
10 ThS
Quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non hệ công lập trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Trần Thanh Bình
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2020 Quản lý công
11 ThS
Quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Lê Thu Hoài
PGS.TS Đinh Thị Minh Tuyết 2020 Quản lý công
12 ThS
Quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Vũ Thị Hiền
PGS.TS.Đinh Thị Minh Tuyết 2019 Quản lý công
13 ThS
Quản lý nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Nguyễn Văn Hiên
TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2020 Quản lý công
14 ThS
Quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non hệ công lập trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Trần Thanh Bình
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2020 Quản lý công
15 ThS
Quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non hệ công lập trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Trần Thanh Bình
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2020 Quản lý công
16 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN SỐ - SỨC KHOẺ SINH SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ĐÔNG
PGS. TS ĐINH THỊ MINH TUYẾT 2018 Quản lý công
17 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DI SẢN VĂN HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THUỶ, TỈNH QUẢNG BÌNH
TRƯƠNG THỊ DIỆU THÚY
PGS. TS ĐINH THỊ MINH TUYẾT 2018 Quản lý công
18 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN QUANG THUẬN
PGS. TS ĐINH THỊ MINH TUYẾT 2018 Quản lý công
19 ThS
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TÔN NỮ MINH HUYỀN
PGS. TS ĐINH THỊ MINH TUYẾT 2018 Quản lý công
20 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI
HUỲNH VĂN KIÊN
PGS. TS ĐINH THỊ MINH TUYẾT 2018 Quản lý công
21 TS
Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giảng viên đại học khu vực đồng bằng sông Hồng
Trần Thị Bảo Khanh
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân 2018 Quản lý công
22 TS
Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn Tây Nguyên
Hồ Hoàng Thanh Vân
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết, TS. Nguyễn Văn Lê 2018 Quản lý công
23 ThS
Quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực đối với trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Thu Trang
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2018 Quản lý công
24 ThS
Quản lý nhà nước về phòng, chống bạo động trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Nguyễn Thanh Loan
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2018 Quản lý công
25 ThS
Quản lý nhà nước về bồi dưỡng công chức cấp xã, huyện Mê Linh thành phố Hà Nội
Trần Thị Bình
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2018 Quản lý công
26 TS
QLNN đối với giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Phạm Thị Tuyết Minh
PGS.TS Đinh Thị Minh Tuyết
TS. Lê Anh Xuân
2019 Quản lý công
27 ThS
QLNN về nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học tại Trung tâm nhiệt đới Việt Nga
Nguyễn Minh Tuấn
PGS.TS Đinh Thị Minh Tuyết 2019 Quản lý công
28 ThS
Quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Lê Thu Hoài
PGS.TS Đinh Thị Minh Tuyết 2020 Quản lý công
29 TS
Chính sách dinh dưỡng cho học sinh tiểu học ở Việt Nam
Nguyễn Hồng Trường
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết
PGS. TS. Lê Danh Tuyên
2017 Quản lý công
30 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Hữu Trí
PGS.TS. Đinh THị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
Tìm thấy 40 kết quả. Trang 1/2 xem trang 12