Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
31 ThS
Quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ngô Đức Tín
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
32 ThS
Quản lý nhà nước về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đông Nai
Lê Thị Ngọc Loan
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
33 ThS
Chính sách tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tại vùng duyên hải miền trung
Đỗ Văn Dũng
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
34 ThS
Thực hiện chính sách tạo việc làm cho thanh niên nông thôn ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
Lại Thị Huế
PGS. TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2017 Chính sách công
35 ThS
Thực hiện chính sách đối với trẻ em khuyết tật ở Việt Nam
Nguyễn Ngọc Hà
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2016 Quản lý công
36 ThS
Quản lý nhà nước về di sản văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Thị Thúy Hiền
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
37 ThS
Quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đăk Lăk
Lê Thế Vương
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
38 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Anh Tài
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
39 ThS
Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Phạm Bách Đăng
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2016 Quản lý công
40 ThS
Quản lý nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bản tỉnh Quảng Nam
Nguyễn Quốc Tuấn
PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết 2017 Quản lý công
Tìm thấy 40 kết quả. Trang 2/2 xem trang 12