Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra. Từ thực tiễn thanh tra huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Vi Thị Đương
TS. Đinh Văn Minh 2020 Luật Hiến pháp
2 ThS
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
PHAN THỊ NGÂN
TS. Đinh Văn Minh 2020
3 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN LÝ HÙNG CƯƠNG
TS. ĐINH VĂN MINH 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
4 ThS
THẨM QUYỀN CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN QUANG THIỆN
TS. ĐINH VĂN MINH 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
5 ThS
Tiếp công dân trong điều kiện xây dựng nền hành chính phục vụ - từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc
Phan Thị Lý
TS. Đinh Văn Minh 2017 Quản lý công
6 ThS
Thanh tra hành chính - Từ thực tiễn thanh tra thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang
Đỗ Thị Hoàng Yến
TS. Đinh Văn Minh 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
7 ThS
Pháp luật về thanh tra chuyên ngành y tế - từ thực tiễn tỉnh Hà Nam
Nguyễn Tuấn Linh
TS. Đinh Văn Minh 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 7 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1