Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Năng lực công chức quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh Attapeu nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Sengphaylin Chanthavisouk
TS. Đoàn Nhân Đạo 2020 Quản lý công
2 ThS
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM TẠI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN QUÝ NHẬT LINH
TS. ĐOÀN NHÂN ĐẠO 2019 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1