Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lưu trữ tại tỉnh Thái Nguyên
Trần Thị Thu Ngân
TS. Đoàn Thị Hòa 2018 Quản lý công
2 ThS
Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân - UBND huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh
Phùng Đức Luân
TS.Đoàn Thị Hòa 2016 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1