Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
Võ Minh Thắng
TS. Đoàn Văn Dũng 2020 Quản lý công
2 ThS
Thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
Đỗ Thị Hà
TS. Đoàn Văn Dũng 2019 Chính sách công
3 ThS
QLNN về dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội
Đỗ Thị Hoa
TS. Đoàn văn Dũng 2019 Quản lý công
4 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Ma Thị Oanh
TS. Đoàn văn Dũng 2019 Quản lý công
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1