Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế thành phố Đà Nẵng
Đỗ Thị Thanh Thùy
TS. Bùi Thị Thúy Nhi 2021 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
Phân tích tài chính Công ty cổ phần dệt may Huế
Trần Phan Khánh Trang
TS. Bùi Thị Thùy Nhi 2020 Tài chính - Ngân hàng
3 ThS
Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp cấp, thoát nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
Phùng Minh Hằng
TS. Bùi Thị Thùy Nhi 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thủ đô Viêng Chăn, Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Khanthanousay Ninnavong
TS. Bùi Thị Thùy Nhi 2020 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Phạm Thúy Hồng
TS. Bùi Thị Thùy Nhi 2020 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp đầu tư trực tiếp từ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Nguyễn Đức Toàn
TS. Bùi Thị Thùy Nhi 2020 Quản lý công
7 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Hà Đình Thông
TS. Bùi Thị Thùy Nhi 2020 Quản lý công
8 ThS
Quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phathumphone, tỉnh Champasack, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Lunmarla Kongkeo
TS. Bùi Thị Thùy Nhi 2020 Quản lý công
9 ThS
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
PHẠM TIẾN DŨNG
TS. BÙI THỊ THÙY NHI 2018 Quản lý công
10 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN
PGS. TS. BÙI THỊ THÙY NHI 2019 Quản lý công
11 ThS
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
PHAN VĂN CHƯƠNG
TS. BÙI THỊ THÙY NHI 2019 Tài chính - Ngân hàng
12 ThS
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
TRƯƠNG LÊ THẢO TÂM
TS. BÙI THỊ THÙY NHI 2017 Tài chính - Ngân hàng
13 ThS
Quản lý nhà nước đối với xuất khẩu lao động của Việt Nam sang khu vực Bắc Á
Kiều Thị Thúy Hằng
TS. Bùi Thị Thùy Nhi 2017 Quản lý công
14 ThS
Phân tích tài chính Công ty cổ phần dệt may Huế
Trần Phan Khánh Trang
TS. Bùi Thị Thùy Nhi 2017 Tài chính - Ngân hàng
Tìm thấy 14 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1