Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngô Duy An
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 2021 Quản lý công
2 ThS
Thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở trên địa bàn quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Hà Thị Thu Hiền
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 2020 Quản lý công
3 ThS
Hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang
Nguyễn Huyền Linh
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Nguyễn Thị Hoàng Minh
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 2020 Quản lý công
5 ThS
Thực hiện pháp luật về đạo đức công vụ từ thực tiễn huyện Ea H'Leo tỉnh Đắk Lắk
NGUYỄN NHẬT LỆ
PGS.TS BÙI ĐỨC KHÁNG 2020 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại tại Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ THU VÂN
PGS.TS BÙI ĐỨC KHÁNG 2020 Quản lý công
7 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn Tp. Rạch Giá tỉnh Kiên Giang
LÊ HOÀNG NHI
PGS.TS BÙI ĐỨC KHÁNG 2020 Quản lý công
8 ThS
Quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên đất liền Việt Nam - Campuchia của bộ đội biên phòng
BỒ XUÂN KIÊN
PGS.TS BÙI ĐỨC KHÁNG 2020 Quản lý công
9 ThS
Hoạt động kiểm tra công vụ của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 2020 Quản lý công
10 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
Trần Thị Ngọc Mai
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 0 Quản lý công
11 ThS
Thực hiện pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
TRẦN NG HOÀI HƯƠNG
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 2020
12 ThS
Thực hiện pháp luật về giáo dục phổ thông của UBND Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
HOÀNG PHƯỢNG HỒNG
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 2020
13 ThS
Hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
NG HOÀNG HƯƠNG GIANG
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 2019
14 ThS
Tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Tô Việt Huỳnh
PGS.TS Bùi Đức Kháng 2017 Quản lý công
15 ThS
Tổ chức và hoạt động của Ban tiếp công dân tỉnh Ninh Thuận
Phạm Viết Diệu Thảo
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 2017 Quản lý công
16 ThS
Hoạt động giám sát của HĐND Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Xuân Kiệm
PGS.TS Bùi Đức Kháng 2017 Quản lý công
17 ThS
Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Bình Thuận
Nguyễn Khắc Nam Sơn
PGS.TS Bùi Đức Kháng 2017 Quản lý công
18 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội của UBND phường tại quận 12, Tp.HCM
Khưu Công Thuận
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 2017 Quản lý công
19 ThS
Quản lý nhà nước về hộ tịch ở quận 10, Tp.HCM
Hàng Thị Huyền
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 2017 Quản lý công
20 ThS
Quản lý nhà nước đối với khai thác hải sản tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Bùi Thanh Lâm
PGS.TS. Bùi Đức Kháng 2016 Quản lý công
Tìm thấy 20 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1