Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Nguyễn Tuấn Dũng
TS. Bùi Huy Tùng 2021 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1