Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Ngô Khánh Dư
TS. Bùi Thùy Nhi 2018 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1