Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực hiện pháp luật về hộ tịch trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Dương Thị Thùy Trang
TS. Bùi Thị Hải 2022 Luật Hiến pháp và luật Hành chính
2 ThS
Thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Võ Thị Ngọc Anh
TS. Bùi Thị Hải 2022 Luật Hiến pháp và luật Hành chính
3 ThS
Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp - Từ thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế
Phan Đình Thắng
TS. Bùi Thị Hải 2021 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
4 ThS
Thực hiện pháp luật về chứng thực. Từ thực tiễn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Đỗ Hồng Phúc
TS. Bùi Thị Hải 2021 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
5 ThS
Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Huỳnh Thanh Toàn
TS. Bùi Thị Hải 2020 Quản lý công
6 ThS
Thực hiện đăng ký hộ tịch trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Bùi Thị Thu Thạch
TS. Bùi Thị Hải 2020 Luật Hiến pháp
7 ThS
Thực hiện pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn Nam Hải
TS. Bùi Thị Hải 2019 Luật Hiến pháp
8 ThS
Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Huỳnh Thanh Toàn
TS. Bùi Thị Hải 2020 Quản lý công
9 ThS
Quản lý nhà nước về bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Huỳnh Thanh Toàn
TS. Bùi Thị Hải 2020 Quản lý công
10 ThS
Thực hiện pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn Nam Hải
TS. Bùi Thị Hải 2019 Luật Hiến pháp
11 ThS
Thực hiện đăng ký hộ tịch trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Bùi Thị Thạch
TS. Bùi Thị Hải 2020 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 11 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1