Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Hoàng Yến
TS. Bùi Thị Ngọc Mai 2020 Chính sách công
2 ThS
Hoàn thiện chính sách tuyển dụng công chức cấp xã ở Việt Nam
Nguyễn Bích Thủy
TS. Bùi Thị Ngọc Mai 2020 Quản lý công
3 ThS
Động lực làm việc của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Trần Hồng Quân
TS. Bùi Thị Ngọc Mai 2020 Quản lý công
4 ThS
Năng lực công chức văn phòng - thống kê cấp xã, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Kim Oanh
TS. Bùi Thị Ngọc Mai 2020 Quản lý công
5 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
Vương Thùy Dương
TS. Bùi Thị Ngọc Mai 2020 Quản lý công
6 ThS
ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC QUẢN LÝ Ở CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ
LÊ THỊ THU HOÀI
TS. BÙI THỊ NGỌC MAI. 2019 Quản lý công
7 ThS
Năng lực công chức văn phòng - thống kê cấp xã, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Nguyễn THị Kim Oanh
TS. Bùi Thị Ngọc Mai 2020 Quản lý công
Tìm thấy 7 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1