Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
CAO HỮU QUÝ
TS. BẾ TRUNG ANH 2020 Quản lý công
2 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN MINH PHƯƠNG
PGS. TS. BẾ TRUNG ANH 2019 Quản lý công
3 ThS
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC SỞ THUỘC TỈNH QUẢNG NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH
TRẦN NGỌC LIÊN
PGS.TS. BẾ TRUNG ANH 2017 Quản lý công
4 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc tại Bộ Nội vụ
Lê Thanh Tùng
PGS. TS Bế Trung Anh 2017 Quản lý công
5 ThS
Đổi mới cung cấp dịch vụ trực tuyến ở Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Vũ Duy Linh
PGS. TS Bế Trung Anh 2017 Quản lý công
6 ThS
Phát triển Chính phủ điện tử ở CHDCND Lào
Đalasen Sunthon
PGS.TS. Bế Trung Anh 2016 Quản lý công
7 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của văn phòng UBND huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk
Trần Ánh Hồng
PGS.TS. Bế Trung Anh 2017 Quản lý công
Tìm thấy 7 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1