Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM
NGUYỄN THỊ CHÂU TRÂM
TS. BÙI THỊ THÙY NHI 2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1