Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
VÕ DUY NHẤT
TS. CHU XUÂN KHÁNH 2017 Quản lý công
2 ThS
NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI
BÙI THỊ NGỌC THANH
TS. CHU XUÂN KHÁNH 2017 Quản lý công
3 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HOÀNG VĨNH PHÚ
TS. CHU XUÂN KHÁNH 2017 Quản lý công
4 ThS
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
VÕ DUY NHẤT
TS. CHU XUÂN KHÁNH 2017 Quản lý công
5 ThS
NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI
BÙI THỊ NGỌC THANH
TS. CHU XUÂN KHÁNH 2017 Quản lý công
6 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HOÀNG VĨNH PHÚ
TS. CHU XUÂN KHÁNH 2017 Quản lý công
Tìm thấy 6 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1