Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào công tác văn thư tại cục Hải quan thành phố Hải Phòng
Trần Ngọc Tú
TS. Cao Minh Công 2020 Quản lý công
2 ThS
Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng tại trường Đại học kỹ thuật - hậu cần Công an nhân dân
Nguyễn Minh Trang
TS. Cao Minh Công 2020 Quản lý công
3 ThS
Đánh giá công chức cấp xã, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Hoàng Thị Lập
TS. Cao Minh Công 2018 Quản lý công
4 ThS
Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng tại trường Đại học kỹ thuật - hậu cần Công an nhân dân
Nguyễn Minh Trang
TS. Cao Minh Công 2020 Quản lý công
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1