Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 TS
Kiểm soát hoạt động bảo đảm quyền công dân của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Trần Quốc Việt
GS.TS. Đinh Văn Mậu
TS. Chu Xuân Khánh
2017 Quản lý công
2 ThS
Chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang
Trương Đức Thành
TS. Chu Xuân Khánh 2017 Quản lý công
3 ThS
Thu hút sự tham gia của người dân vào hoạt động quản lý nhà nước tại UBND phường trên địa bàn quận Thủ Đức
Đoàn Thị Tú Linh
TS. CHu Xuân Khánh 2017 Quản lý công
4 ThS
Thực thi chương trình 135 giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Hoàng Minh Hà
TS. Chu Xuân Khánh 2017 Chính sách công
5 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động thư viện công cộng - từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Thị Thanh Huyền
TS. Chu Xuân Khánh 2017 Quản lý công
6 ThS
Đánh giá công chức xã trên địa bàn huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
Tạ Quang Đạt
TS. Chu Xuân Khánh 2017 Quản lý công
7 ThS
Quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Vũ Thế Hùng
TS. Chu Xuân Khánh 2017 Quản lý công
8 ThS
Cải cách hành chính nhà nước ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thùy Lan
TS. Chu Xuân Khánh 2017 Quản lý công
9 ThS
Thực hiện chính sách giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm
Vũ Trọng Hoài
TS. Chu Xuân Khánh 2017 Chính sách công
10 ThS
Quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện Tĩnh Gia - Tỉnh Thanh Hóa
Vũ Thế Hùng
TS. Chu Xuân Khánh 2017 Quản lý công
11 ThS
Đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
Lê Chí Hoại
TS. Chu Xuân Khánh 2017 Quản lý công
12 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng công chức văn phòng - thống kê cấp xã tại huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Đức Hùng
TS. Chu Xuân Khánh 2016 Quản lý công
Tìm thấy 12 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1