Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung Yên
Nguyễn Thị Thúy Vân
TS. Dìu Đức Hà 2021 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Trần Văn Cường
TS. Dìu Đức Hà 2019 Quản lý công
3 ThS
QLNN đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Doãn văn Trí
TS. Dìu Đức Hà 2019 Quản lý công
4 ThS
Cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh bắc Hải Dương
Nguyễn Đức Sơn
TS. Dìu Đức Hà 2019 Tài chính - ngân hàng
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1