Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
HOÀNG Ý NHI
TS. DƯƠNG HƯƠNG SƠN. 2019 Quản lý công
2 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN NGỌC TiẾN
TS. DƯƠNG HƯƠNG SƠN 2020 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1