Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
Lường Văn Thưởng
TS. Dương Quang Tung 2020 Quản lý công
2 ThS
Năng lực công chức văn phòng - thống kê cấp xã ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Uông Thị Khánh Ly
TS. Dương Quang Tung 2020 Quản lý công
3 ThS
Thực thi chính sách tuyển dụng công chức thuộc UBND quận trên địa bàn thành phố Hà Nội
Đinh Chí Công
TS. Dương Quang Tung 2019 Chính sách công
4 ThS
Năng lực công chức địa chính - nông nghiệp- xây dựng và môi trường xã, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Phạm Thị Hường
TS.Dương Quang Tung 2019 Quản lý công
5 ThS
Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây thành phố Hà Nội
Nguyễn Văn Thắng
TS. Dương Quang Tung 2017 Quản lý công
6 ThS
Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội
Nguyễn Văn Thắng
TS. Dương Quang Tung 2017 Quản lý công
Tìm thấy 6 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1