Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Sử dụng công chức cấp huyện, huyện Xaythany, thủ đô Viên Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Phommachanh Souksavanh
TS. Hà Quang Thanh 2020 Quản lý công
2 ThS
Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Trịnh Thị Bích Thuận
TS. Hà Quang Thanh 2020 Quản lý công
3 ThS
Chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Phan Thành Trung
TS. Hà Quang Thanh 2020 2020
4 ThS
Động lực làm việc của công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận 1, Tp. HCM
NGUYỄN THỊ THÙY DUNG
TS. HÀ QUANG THANH 2020 Quản lý công
5 ThS
Hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện nhà bè, Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH
TS. HÀ QUANG THANH 2020 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại huyện Nhà bè, Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN KIỀU THU
TS. HÀ QUANG THANH 2020 Quản lý công
7 ThS
Chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Phan Thành Trung
TS. Hà Quang Thanh 2020 Quản lý công
8 ThS
Quản lý nhà nước về bảo vệ rừng tại tỉnh Đắk Lắk
Bùi Sanh
TS. Hà Quang Thanh 2020 Quản lý công
9 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Nguyễn Anh Tài
TS. Hà Quang Thanh 2020 Quản lý công
10 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thu Hương
TS. Hà Quang Thanh 0 Quản lý công
11 ThS
Quản lý nhà nước về tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Ngọc Hương
TS. Hà Quang Thanh 0 Quản lý công
12 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Doãn Trường Quang
TS. Hà Quang Thanh 0 Quản lý công
13 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
NGUYỄN THỊ TRÚC GIANG
TS. Hà Quang Thanh 2019
14 TS
Cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp tỉnh
Trần Thị Thu Hương
TS. Hà Quang Thanh
TS. Nguyễn Thị Thủy
2019 Hành chính công
15 TS
Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long
Trần Thị Vành Khuyên
PGS.TS Lê Chi Mai
TS. Hà Quang Thanh
2019 Quản lý công
16 TS
Đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh
Nguyễn Đức Quyền
GS.TS Nguyễn Văn Thâm, TS Hà Quang Thanh 2020 Quản lý công
17 ThS
Chính sách phát triển thị trường khoa học và công nghệ từ thực tiễn Tp.HCM
Lê Minh Khánh
TS. Hà Quang Thanh 2018 Quản lý công
18 ThS
Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã trong nông nghiệp trên địa bàn huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
Trần Kiếm Phong
TS. Hà Quang Thanh 2017 Quản lý công
19 ThS
Quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Phạm Văn Mạnh
TS. Hà Quang Thanh 2017 Quản lý công
20 ThS
Chất lượng công chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Văn Mường
TS. Hà Quang Thanh 2017 Quản lý công
21 ThS
Quản lý nhà nước đối với các trường đại học ngoài công lập tại Tp.HCM
Nguyễn Mai Khánh Linh
TS. Hà Quang Thanh 2017 Quản lý công
22 ThS
Quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn Tp.HCM
Bùi Thị Minh Thu
TS. Hà Quang Thanh 2017 Quản lý công
Tìm thấy 22 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1