Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Chất lượng ban hành văn bản hành chính của UBND cấp xã trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
BẾ THỊ HỒNG
TS. Hà Quang Thanh 2019
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1