Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Đậu Thị Thu Hà
TS. Hà Quang Ngọc 2020 Quản lý công
2 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk
Bùi Phan Quang Tuân
TS. Hà Quang Ngọc 2020 Quản lý công
3 ThS
Chất lượng đội ngũ giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Anh Tuấn
TS. Hà Quang Ngọc 2020 Quản lý công
4 ThS
Chính sách phát triển du lịch tại tỉnh Bắc Ninh
Trương Bá Chính
TS. Hà Quang Ngọc 2019 Chính sách công
5 ThS
Chất lượng công chức phường, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Khuất Thị Vân
TS. Hà Quang Ngọc 2018 Quản lý công
6 ThS
Chất lượng đội ngũ công chức xã là người dân tộc thiểu số, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Phùng Thị Thu Phương
TS. Hà Quang Ngọc 2019 Quản lý công
7 ThS
Chất lượng đội ngũ giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Anh Tuấn
TS Hà Quang Ngọc 2020 Quản lý công
8 ThS
Chính sách phát triển du lịch tại tỉnh Bắc Ninh
Trương Bá Chính
TS. Hà Quang Ngọc 2019 Chính sách công
9 ThS
Xây dựng đội ngũ giảng viên của trường Đại học Nội vụ
Triệu Thị Hải Anh
TS. Hà Quang Ngọc 2017 Quản lý công
10 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức văn phòng - thống kê các phường, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Vương Thị Ánh Tuyết
TS. Hà Quang Ngọc 2017 Quản lý công
11 ThS
Chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi tại Việt Nam
Phan Thu My
TS. Hà Quang Ngọc 2017 Chính sách công
12 ThS
Năng lực công chức Văn phòng – thống kê các xã miền núi trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc
Nguyễn Thị Khanh
TS. Hà Quang Ngọc 2016 Quản lý công
Tìm thấy 12 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1