Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Chính sách phát triển thị trường khoa học và công nghệ từ thực tiễn Tp.HCM
Lê Minh Khánh
TS. Hà Quang Thanh 2018 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã trong nông nghiệp trên địa bàn huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
Trần Kiếm Phong
TS. Hà Quang Thanh 2017 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Phạm Văn Mạnh
TS. Hà Quang Thanh 2017 Quản lý công
4 ThS
Chất lượng công chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Văn Mường
TS. Hà Quang Thanh 2017 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước đối với các trường đại học ngoài công lập tại Tp.HCM
Nguyễn Mai Khánh Linh
TS. Hà Quang Thanh 2017 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn Tp.HCM
Bùi Thị Minh Thu
TS. Hà Quang Thanh 2017 Quản lý công
Tìm thấy 6 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1