Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Nguyễn Thị Thanh Huyền
TS. Hạ Nhất Duy 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1