Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về quản lý công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Hải Dương
Nguyễn Thanh Tân
TS. Hoàng Thị Ngân 2019 Quản lý công
2 ThS
KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN BÍCH THẢO
TS. HOÀNG THỊ NGÂN 2017 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1