Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CÔNG CHỨC THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN MẠNH HÀ
TS. HOÀNG MAI 2017 Quản lý công
2 ThS
NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CÔNG CHỨC THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN MẠNH HÀ
TS. HOÀNG MAI 2017 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1