Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI
HẠ HUY TIẾN
TS. HOÀNG SỸ KIM 2017 Quản lý công
2 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI
LÊ THỊ BÍCH NGHỊ
TS. HOÀNG SỸ KIM 2017 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1